ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili Yönetmelik Gereğince Bilgilendirme Formu
 
Satıcının isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri :
 
Ünvanı PrintOfis.com.tr
Adresi Halit Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:9 No:1429 Şişli / İSTANBUL / TURKEY
Telefon 0 212 210 19 99
Fax 0 212 210 19 99
Eposta adresi info@PrintOfis.com.tr
 
Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel özellikleri :
 
Adı/Soyadı/Ünvanı #FaturaAdSoyad#
Adresi #FaturaAdresi#
Telefon #FaturaTelefon#
Eposta adresi #MusteriEmail#


#Urunler#

Sözleşme Tarihi : #Tarih#
Kargo Tutar : #KargoTutari#
KDV Tutarı : #KDVTutari#
Komisyon Tutarı : #KomisyonTutari#
Toplam : #ToplamTutar#
Ödeme Şekli ve Planı #OdemeTipi#
Teslimat Adresi #TeslimatAdresi# #TeslimatSehir# / #TeslimatIlce# - #TeslimatSemt# 
Teslim Edilecek Kişi #TeslimatAdSoyad#
Fatura Adresi #FaturaAdresi# #FaturaSehir# / #FaturaIlce# - #FaturaSemt# 
Kargo Firması Sürat Kargo
Ürünün Teslim Tarihi Ürün sayfasında belirtilen süre içerisinde (Cumartesi ve Pazar günleri iş günü olarak sayılmaz)


Teslim giderlerinin kime ait olduğu:
PrintOfis.com.tr tarafından kurgulanmış herhangi kazanım kampanyası olmadığı sürece 150 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanmaktadır. 150 TL altı tüm alışverişlerde kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanmaktadır.

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Ünvanı PrintOfis.com.tr
Adresi Halit Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:9 No:1429 Şişli / İSTANBUL / TURKEY
Telefon 0 212 210 19 99
Fax 0 212 210 19 99
Eposta adresi info@PrintOfis.com.tr


Şikayet için Satıcı’nın açık adres, telefon, ve varsa diğer iletişim bilgileri:

Ünvanı PrintOfis.com.tr
Adresi Halit Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:9 No:1429 Şişli / İSTANBUL / TURKEY
Telefon 0 212 210 19 99
Fax 0 212 210 19 99
Eposta adresi info@PrintOfis.com.tr


İadeye ilişkin taşıyıcı firma:

Sürat Kargo

Satıcı’nın fiyat dahil tüm taahhütlerin geçerlilik süresi: 
Sipariş işlemi tamamlandıktan ve Satıcı’nın sistemine yansıdıktan sonra 7 gün içerisinde (iş günü olmak şartıyla) siparişiniz alıcı adına kargo firmasına teslim edilir ve kargo firması tarafından ortalama 72 saat içerisinde ürünler Tüketici’ye ulaştırılır. Belirtilen sürelere hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil değildir. Kargo firması tarafından teslimat süresi, teslimat adresinin özel koşullarına (dağıtım kısıtı olan bölgeler, mobil şubeler) bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Cayma hakkı ve kullanımı:
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

Tüketici; mal satışına ilişikin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayacısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Tüketicinin cayma hakkı
(i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,(v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,(vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen  gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Tüketici cayma içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

Tüketici, cayma hakkını kullandığında satıcının ön bilgilendirmede iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malı geri gönderir ise, iadeye ilişkin masrafları ödemekle sorumlu tutulamayacaktır. Satıcı önbilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için önbilgilendirmede belirtien taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketici, satıcının malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

Kartla Ödeme:
Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Tüketici Bilgileri;

Adı/Soyadı/Ünvanı #FaturaAdSoyad#
Adresi #FaturaAdresi#
Telefon #FaturaTelefon#
Eposta adresi #MusteriEmail#


Siparişin Teslimine Dair Program:
Sipariş işlemi tamamlandıktan ve Satıcı’nın sistemine yansıdıktan sonra 7 gün içerisinde (iş günü olmak şartıyla) siparişiniz adına kargo firmasına teslim edilir ve kargo firması tarafından ortalama 72 saat içerisinde ürünler Tüketici’ye ulaştırılır. Belirtilen sürelere hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil değildir. Kargo firması tarafından teslimat süresi, teslimat adresinin özel koşullarına (dağıtım kısıtı olan bölgeler, mobil şubeler) bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Bilgi:
Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilirler.
Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.
Cayma hususunun yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.

Şikayet için Satıcı’nın açık adres, telefon, ve varsa diğer iletişim bilgileri:

Ünvanı PrintOfis.com.tr
Adresi Halit Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:9 No:1429 Şişli / İSTANBUL / TURKEY
Telefon 0 212 210 19 99
Fax 0 212 210 19 99
Eposta adresi info@PrintOfis.com.tr